Uczelnie wyższe
Większy prestiż i renoma uczelni Badania.pro w prostym modelu cenowym (brak pakietów, wszystkie funkcjonalności w jednej cenie) zagwarantuje bezpłatny dostęp do platformy wszystkim pracownikom oraz studentom uczelni. Dzięki temu będą mogli prowadzić poprawne metodycznie, zweryfikowane pod kątem wiarygodności wyników oraz wartościowe badania. Znacząco zwiększy to szanse na publikacje i wpłynie na znacznie lepszą ocenę uczelni. Pracownicy naukowi będą mogli stać się członkami Panelu Ekspertów i wspierać merytorycznie badania prowadzone przez innych użytkowników platformy, w tym firmy, co pozwoli na faktyczną współpracę sektora nauki i biznesu.

Wszystkie narzędzia badawcze w jednym miejscu Badania.pro umożliwia realizację badań reprezentatywnych, kwotowych i celowych, stosowanie metod CAWI, CATI, PAPI, CAPI. System w pełni zautomatyzowany sposób tworzy próbę badawczą. Pozwala badać ludzi i firmy. Oferuje różnorodność funkcji, w tym wiele unikatowych i niedostępnych w konkurencyjnych systemach do badań on-line, np. 50 rodzajów pytań (w tym Conjoint, MaxDiff, elastyczności cenowej: DPA, BPTO, PSM, versus czy dyferencjał semantyczny), pilotaż badania, tworzenie i nadzorowanie pracy zespołu badawczego czy obliczenie współczynnika rzetelności Alfa Cronbacha.
Bezpłatne wiarygodne bazy danych GUS System Badania.pro wyposażony jest w dane statystyczne i demograficzne. Posiada wbudowane bazy GUS wszystkich gmin, powiatów i województw w Polsce w zakresie: płci, grup wieku i wielkości miejscowości. W przypadku przedsiębiorstw dane dotyczą wielkość firmy, sektora i formy prawnej. Wystarczy wybrać i zaznaczyć teren prowadzonego badania. Operat składający się z wszystkich adresów w Polsce pozwala na bezpłatne wylosowanie reprezentatywnej próby adresowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce.

Prostota i intuicyjność obsługi Badania.pro to maksymalnie zautomatyzowana i mało angażująca obsługa, prosta i intuicyjna forma, możliwość konsultacji z ekspertami oraz ponad 100 bezpłatnych gotowych wzorów ankiet szablonów ankiet o różnej tematyce. To także stały wgląd w wyniki realizowanych badań. Platforma Badania.pro dostosowana jest także do wymogów RODO.