Wzory ankiet
Logując się do platformy Badania.pro uzyskujesz bezpłatny dostęp do ponad 100 gotowych szablonów ankiet. Zostały one opracowane przez naukowców z uczelni wyższych, którzy specjalizują się w metodologii i metodyce badań.

Poniżej prezentujemy wykaz gotowych w systemie Badania.pro wzorów ankiet. Zachęcamy do skorzystania z nich.Załóż darmowe kontoBadanie potrzeb szkoleniowych pracowników.
Badanie motywacji pracownika.
Ankieta satysfakcji pracownika.
Wypalenie zawodowe.
Poziom stresu wśród pracowników.
Ocena stopnia zadowolenia pracownika z warunków panujących w firmie.
Ankieta rekrutacyjna.
Ocena systemu motywacyjnego w firmie.
Ocena 360
Informacja zwrotna od pracownika opuszczającego firmę.
Planowanie firmowego wyjazdu integracyjnego.
Ocena firmowego wyjazdu integracyjnego.
Ocena satysfakcji po zakupie produktu.
Ocena sposobu załatwienia sprawy.
Ocena stopnia zadowolenia z poziomu świadczonej usługi.
Poziom zadowolenia ze wsparcia technicznego.
Ocena satysfakcji ze świadczonej usługi. (NPS)
Ocena sposobu zakupów w internecie.
Ocena jakości obsługi klienta.
Nawyki i zwyczaje zakupowe.
Badanie satysfakcji klienta.
Ocena prawdopodobieństwa zakupu produktu.
Ocena prawdopodobieństwa zakupu produktu.
Optymalna cena dla produktów nowo wprowadzanych na rynek.
Badanie świadomości marki.
Testowanie koncepcji produktu.
Badanie efektywności i wpływu reklamy.
Ocena wprowadzanego na rynek produktu.
Ocena oferowanych usług.
Ocena strony www firmy.
Ankieta rozpoznania potrzeb klienta
Badanie elastyczności cenowej produktu.
Tworzenie profilu klienta.
Ocena jakości życia w gminie / mieście.
Ocena działalności władz samorządowych.
Ocena obsługi mieszkańca w urzędzie.
Życie kulturalne w gminie / mieście.
Ocena atrakcyjności gminy / miasta.
Postrzeganie gminy / miasta przez mieszkańców.
Badanie potrzeb inwestycyjnych.
Ocena zrealizowanych inwestycji.
Badanie rozpoznawalności i ocen atrakcyjność wydarzeń w gminie / mieście.
Ocena satysfakcji z życia w gminie / mieście.
Ocena oferty instytucji kultury.
Ocena satysfakcji po wizycie w instytucji kultury.
Badanie silnych i słabych stron instytucji kultury.
Badanie postrzegania instytucji kultury.
Ocena jakości obsługi klienta w instytucji kultury.
Oczekiwania rodziców w stosunku do szkoły.
Ocena pracy nauczyciela przez rodziców.
Ocena przez uczniów atmosfery panującej w szkole.
Badanie rodziców przedszkolaków.
Ocena szkoły przez rodziców.
Motywacje uczniów w zakresie wyboru szkoły.
Badanie bezpieczeństwa w szkole.
Ocena przez uczniów wyposażenia szkół.
Badanie losów absolwentów.
Badanie satysfakcji studentów uczelni wyższej.
Ocena jakości szkolenia.
Ocena trenera szkolenia.
Ewaluacja szkolenia.
Badanie hotelu.
Ocena wizyty w hotelu.
Ocena wyposażenia hotelu.
Ocena wyposażenia pokoju hotelowego.
Ocena rezerwacji wizyty w hotelu.
Ocena oferty hotelu.
Badanie postrzegania hotelu.
Badanie oczekiwań klientów w zakresie zmian w hotelu.
Badanie restauracji.
Ocena przez klienta jakości obsługi gastronomicznej.
Ocena oferty restauracji.
Badanie oczekiwań klientów w zakresie zmian w restauracji.
Badanie postrzegania restauracji.
Badanie zadowolenia pacjenta z pobytu w szpitalu.
Badanie satysfakcji pacjenta po wizycie lekarskiej.
Ocena lekarza.
Postrzeganie zakładu opieki zdrowotnej.
Ocena wyposażenia placówki opieki zdrowotnej.
Ocena sposobu rejestracji wizyty lekarskiej.
Poziom zadowolenia pacjenta z rekonwalescencji.
Badanie nawyków żywieniowych.
Badanie preferencji politycznych.
Badanie stosunku do kwestii światopoglądowych.
Badanie stosunku do kwestii gospodarczych.
Badanie stosunku do spraw ustrojowych.
Zaufanie do osób pełniących funkcje publiczne.
Ocena liderów politycznych.
Alkohol i alkoholizm.
Bezdomność.
Bezrobotni absolwenci wyższych uczelni.
Narkotyki wśród młodzieży.
Niepełnosprawni poza rynkiem pracy.
Niezatrudnianie niepełnosprawnych.
Nikotynizm.
Ubóstwo.
Wykluczenie cyfrowe.
Wykluczenie społeczne.
Zatrudnienie niepełnosprawnych.
Wyjazdy turystyczne Polaków.
Ocena działalności drużyny sportowej.
Ocena zainteresowania koncertem.