Projekt
Projekt „Badania.pro – platforma do wiarygodnego badania potrzeb i opinii” to przedsięwzięcie, które Badania.pro Sp. z. o.o. realizowała od 1 października 2017 r. do 31 października 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.


Celem projektu był rozwój działalności Badania.pro Sp. z o.o. w oparciu o innowację produktową w postaci zaawansowanego, intuicyjnego i zautomatyzowanego portalu do samodzielnego i wiarygodnego badania rynku i opinii publicznej.

Najważniejszy efekt projektu to wprowadzenie na rynek innowacji znacząco przewyższającej pod względem funkcjonalności inne konkurencyjne rozwiązania, dostępne w Polsce i na świecie, integrującej po raz pierwszy 5 modułów:


  1. badania internetowe (metoda CAWI, czyli badanie wspomagane komputerowo przy pomocy strony www),
  2. badania telefoniczne (metoda CATI, czyli badanie przeprowadzone przez telefon ze wspomaganiem komputerowym),
  3. badania terenowe z ankietą na papierze (metoda PAPI, czyli wywiad przy pomocy ołówka i papieru),
  4. badania terenowe multimedialne (metoda CAPI, czyli badanie w którym kwestionariusz na papierze zostaje zastąpiony komputerem przenośnym),
  5. program lojalnościowy i automatyczne weryfikowanie reprezentatywności.Portal umożliwia samodzielne poznawanie wiarygodnych opinii i potrzeb społeczeństwa, klientów, mieszkańców, inwestorów czy wyborców. Jego kluczowym wyróżnikiem jest możliwość weryfikacji reprezentatywności próby badawczej oraz jej optymalizacja w czasie rzeczywistym.

Wartość projektu: 953 855,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 672 265,00 zł.