Organizacje pozarządowe (NGO)
Otrzymasz wiele bezpłatnie lub za bardzo niewiele Badania.pro oferuje bezpłatny dostęp do wszystkich funkcjonalności organizacjom pozarządowym znajdującym się poza rejestrem przedsiębiorców (nieprowadzącym działalności gospodarczej). Pozostałym NGO w prostym modelu cenowym (brak pakietów, wszystkie funkcjonalności w jednej cenie) umożliwia realizację badań „zgodnie ze sztuką” (poprawnie metodologicznie). Badania.pro to maksymalnie zautomatyzowana obsługa, prosta i intuicyjna forma, możliwość konsultacji z ekspertami (Baza Ekspertów złożona z naukowców uczelni wyższych) oraz ponad 100 bezpłatnych gotowych wzorów ankiet o różnej tematyce. Platforma Badania.pro dostosowana jest także do wymogów RODO.

Umieścisz odbiorów w centrum uwagi Badania.pro umożliwi Ci lepsze poznanie i zrozumienie potrzeb Twoich odbiorców. Dzięki badaniom realizowanym na platformie Badania.pro ocenisz poziom satysfakcji z oferowanego wsparcia i dowiesz się jak lepiej planować je w przyszłości. Badania.pro umożliwi Ci realizację badań jednorazowych, cyklicznych i stałych, co sprawi, że osoby korzystające z pomocy Twojej organizacji będą zapraszane do wypełniania ankiet, a Ty będziesz otrzymywać automatyczne raporty (wykresy, tabele, zestawienia).

Stworzysz lepszą ofertę Badania.pro pozwoli Ci na lepsze dopasowanie oferty do oczekiwań odbiorców. Ich opinie i sugestie to bezcenna wiedza, która sprawi, że będą mogli współtworzyć Twoją ofertę. Proste i intuicyjne przygotowywanie ankiet oraz wysyłka różnymi kanałami (social media, SMS, e-mail) niezwykle ułatwią gromadzenie ważnych informacji. Wykorzystane w praktyce wyniki badań sprawią, że osoby korzystające z pomocy Twojej organizacji poczują się prawdziwie wsparte, a Twoja organizacja zrealizuje skutecznie swoją misję.

Będziesz podejmować szybsze i bardziej trafne decyzje Badania.pro to dostęp do wiarygodnej wiedzy o rzeczywistych opiniach Twoich odbiorców. Dzięki niej zwiększysz umiejętność wczesnego identyfikowania potencjalnych problemów i trudności. Będziesz mieć stały wgląd w wyniki realizowanych badań. Dysponując bieżącą i rzetelną wiedzą będziesz podejmować bardziej trafne i szybkie decyzje, co ułatwi zarządzanie Twoją organizacją.