Inne możliwości Badania.pro
Możliwości realizacji badań wieloma metodami badania internetowe (metoda CAWI), badania telefoniczne (metoda CATI), badania terenowe z ankietą na papierze (metoda PAPI), badania terenowe multimedialne (metoda CAPI), a także MixedMode (łączenie kilku metod w jednym badaniu)
Automatyczne tworzenie próby na podstawie operatu składającego się bazy adresowej GUS (wszystkie adresy w Polsce) operat tworzony na podstawie rejestru TERYT GUS, zawierający zbiory danych z systemów BREC (system rejonów statystycznych i obwodów spisowych) i NOBC (system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań)
Nowe innowacyjne funkcje w badaniach internetowych ponad 50 typów pytań (w tym Conjoint, MaxDiff, elastyczności cenowej (DPA, BPTO, PSM), versus, dyferencjał semantyczny, lojalnościowe (NPS®, CES, CSAT), test A/B czy HotMap), badania cykliczne i stałe wraz z automatyczną analizą trendów, automatyczny rozkład statystyczny dla każdego pytania (w powiązaniu z metryczką)
Dostęp do wiarygodnych baz danych GUS dostęp w cenie abonamentu do bazy wszystkich adresów w Polsce oraz danych demograficznych ludności (płeć, wiek i miejsce zamieszkania) i statystycznych firm (wielkość, forma prawna i sektor) – wszystkie bazy zostały zakupione z Centrum Informatyki Statystycznej GUS.
Gotowe szablony i wzory na portalu Badania.pro otrzymasz ponad 60 gotowych skal do pytań, a naukowcy z uczelni wyższych stworzyli ponad 100 gotowych wzorów ankiet – wszystko dla Ciebie w cenie abonamentu
Dostęp do panelu ekspertów baza składająca się z pracowników uczelni wyższych, którzy mogą pomóc przygotować ankietę, opracować raport na podstawie uzyskanych wyników, a nawet zrealizować badanie od początku do końca
Udostępnianie ankiety wieloma kanałami łatwa publikacja w serwisach społecznościowych: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, link w formie kodu QR, zaawansowana wysyłka e-mail, drukowanie ankiet, osadzanie na stronie www w formie popupa, iframe lub banera, wysyłka ankiety przez SMS
Tworzenie i weryfikacja pracy zespołów badawczych możliwość nadawania różnych funkcji i uprawnień osobom w procesie badawczym (koordynator badania, koordynator zespołu badawczego, ankieter), a następnie weryfikacja pracy w czasie rzeczywistym, np. poprzez moduł GPS w badaniach terenowych
Prosta realizacja projektów badawczych metodą CATI w systemie on-line na portalu Badania.pro nieodpłatnie wygenerujesz losowe numery za pomocą modułu RDD (Random Digit Dialing) oraz na bieżąco będziesz monitorować i weryfikować pracę ankieterów
Zabezpieczenie dostępu do badania numerem PESEL i NIP zabezpieczenie przed multiplikowaniem wypełnień
Możliwość prowadzenia pilotaży i testowania poprawności narzędzi nadawczych wskaźnik rzetelności Alfa Cronbacha