Funkcje
Platforma Badania.pro oferuje wiele unikalnych na rynku funkcji. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, jak i przetestowania ich w ramach darmowego konta.


Załóż darmowe kontoFunkcjonalnośic platformy Badania.pro

Wielu użytkowników w ramach abonamentu z różnymi uprawnieniami (nie dopłaca się za każdego kolejnego użytkownika, wszyscy funkcjonują w ramach jednego abonamentu)
Nieograniczona liczba wypełnień w miesiącu
Nielimitowana liczba wysłanych zaproszeń w miesiącu
Weryfikacja reprezentatywności próby
Dowolna liczba ankiet na koncie
Różne metody badawcze (CAWI, CATI, PAPI, CAPI)
Możliwość tworzenia i weryfikacji pracy zespołów badawczych
Dostęp do Panelu Ekspertów – składającego się z pracowników uczelni wyższych
Umieszczenie ankiety w domenie:
 • badania.pro
 • badanie.pro
 • badanie.biz
 • badanie.org
 • badanie.info.pl
 • ankietaonline.com.pl
 • badaniaonline.pl
 • badanieonline.com.pl
 • portalbadawczy.eu
Szablony ponad 100 gotowych ankiet stworzonych przez ekspertów (naukowców z uczelni wyższych)
Ankietarium – własne projekty ankiet
Własne bazy zdjęć, filmów i dźwięków
Pomoc w zakresie korzystania z serwisu (e-mail, chat)
Automatycznie raportowanie postępu w badaniach
Komfort wypełniania na urządzeniach mobilnych
Poradnik i samouczek z instrukcjami jak korzystać z serwisu
Wysyłanie zaproszeń do badań z własnego e-maila i serwera pocztowego
Umieszczenie ankiety pod dowolnym adresem strony www
Możliwość współdzielenia ankiet pomiędzy użytkownikami kont
Możliwość udostępnienia części wyników ankiety, określonych filtrem
Integracja z Google Analytics
Integracja z Freshmail
Integracje z zewnętrznymi systemami
Ankiety działają na smartfonach i tabletach
Pomoc Profesora Pro – asystenta systemowego pomagającego w realizacji badania
Wybór płci Profesora Pro (mężczyzna, kobieta)
Dostęp do API
Dashboard informujący na bieżąco o statystykach realizowanych badań
Podział badania na kroki i etapy
Wbudowany system blisko 3000 tagów określających tematykę badania
Wybór typu badania: jednorazowe, cykliczne, stałe, quiz
Wybór rodzaju badania: reprezentatywne, kwotowe, celowe
Różne metody badawcze: CAWI, CATI, PAPI, CAPI oraz MixedMode (łączenie wielu metod w jednym badaniu)
Badanie ludzi i firm
Łatwy wybór obszaru badania: cała Polska, wybrane województwa, podział na powiaty, podział na gminy
Dane demograficzne (liczba ludności dla pojedynczych roczników z uwzględnieniem podziału na płeć) dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gminy, powiaty i województwa)
Dane statystyczne dla firm (wielkość, sektor i forma prawna) w ujęciu wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gminy, powiaty i województwa)
Podział na cechy badanych – płeć, wiek, wielkość miejscowości (dla ludzi)
Podział cech badanych – wielkość, sektor, forma prawna (dla firm)
Możliwość skorzystania z gotowych przedziałów wiekowych badanych, jak również tworzenie własnych
Możliwość skorzystania z gotowych przedziałów wielkości miejscowości, jak również tworzenie własnych
Automatyczne wyliczenie wielkości reprezentatywnej próby (na podstawie aktualnych wiarygodnych danych z GUS)
Błąd statystyczny, poziom ufności i wielkość frakcji – dla badań reprezentatywnych
Automatyczne rozkład próby w podziale na dane demograficzne / statystyczne
Testowanie narzędzi badawczych
Automatyczne warstwowanie / kwotowanie próby
Automatyczne tworzenie próby na podstawie operatu składającego się bazy adresowej GUS (wszystkie adresy w Polsce)
Informowanie o możliwości wylosowania reprezentatywnej próby spośród osób, które wzięły udział w badaniu
Reprezentatywność ex ante – dla badań terenowych (CAPI/PAPI) gwarantujemy reprezentatywność próby
Reprezentatywność ex post – w badaniach telefonicznych (CATI) i internetowych (CAWI) system sprawdza na bieżąco czy spośród osób, które wzięły udział w badaniu można wylosować próbę reprezentatywną ze względu na płeć, wiek, wielkość miejscowości oraz miejsce zamieszkania
Ponad 50 rodzajów pytań
 • jednokrotnego wyboru
 • wielokrotnego wyboru
 • lista rozwijana
 • otwarte krótkie
 • otwarte długie
 • otwarte wieloodpowiedziowe
 • otwarte walidowane
 • macierzowe pojedynczego wyboru
 • macierzowe wielokrotnego wyboru
 • macierzowe otwarte
 • macierzowe zaawansowane
 • gwiazdki (skala)
 • serca (skala)
 • czapka kucharska (skala)
 • żarówki (skala)
 • skala graficzna
 • chmurki (ocena)
 • kciuki (ocena)
 • buźki (ocena)
 • +/- (ocena)
 • licznik
 • suwak
 • suwak przedziałowy (od-do)
 • siatka suwaków przedziałowych
 • versus
 • dyferencjał semantyczny (suwakowy)
 • dyferencjał semantyczny (macierzowy)
 • ranking - kolejność
 • ranking - punktowany
 • koszyki (przenoszenie elementów)
 • przenoszenie obiektów na skalę
 • NPS (Net Promoter Score)
 • CES (Customer Effort Score)
 • CSAT (Customer Satisfaction Score)
 • MaxDiff
 • Conjoint
 • DPA (Direct Price Acceptance)
 • BPTO (Best Price Trade-Off)
 • PSM (Price Sensitivity Meter)
 • każdy z każdym
 • eliminacja (słabszy odpada)
 • test A/B
 • HotMap (symulacja półek w sklepie)
 • mapa
 • e-mail
 • liczba
 • NIP
 • PESEL
 • kod pocztowy
 • grafika
 • film
 • dźwięk
 • nagłówek
 • tekst
 • dodawanie załącznika
Ponad 60 gotowych skal do pytań
Gotowych 8 wzorów tekstów na stronę powitalną ankiety (informujących o badaniu i zapraszających do wzięcia w nim udziału)
Dostęp do Bazy Ekspertów składającej się z pracowników uczelni wyższych
Automatyczne szacowanie czasu wypełniania ankiety
Proste dodawanie pytań - drag&drop
Bloki opisowe rozdzielające pytania
Dodawanie załączników do formularzy
Ankietarium - możliwość zapisywania własnych projektów ankiet
Oznaczanie odpowiedzi obowiązkowych
Pogłębianie i uzasadnianie odpowiedzi
Podział ankiety na strony
Pytania filtrujące i przejścia pomiędzy stronami
Zdjęcia, wideo, dźwięki w treści pytań/odpowiedzi
Edytor treści (WYSIWYG) do zaawansowanej personalizacji treści
Określenie minimalnych i maksymalnych zaznaczonych odpowiedzi
Personalizacja treści pytań i odpowiedzi zależna od respondenta
Personalizacja tekstu po zakończeniu ankiety
Losowa kolejność wyświetlania pytań, odpowiedzi, skal (kolumn)
Uzależnianie kolejnych pytań od wcześniejszych odpowiedzi
Odpowiedzi neutralne
Screen-out i kwoty respondentów
Zamykanie ankiety po osiągnięciu ustalonej liczby respondentów
Rozpoczynanie i zamykanie ankiety o ustalonej dacie
Przekierowanie na dowolny adres www po zakończeniu ankiety
Tryb wprowadzania danych z ankiet papierowych
Do 100 pozycji (odpowiedzi) w kafeterii pytania
Maksymalnie 20 skal (kolumn) w pytaniu macierzowym
Maksymalnie 20 wariantów odpowiedzi w pytaniu suwakowym
Zaawansowane reguły wyświetlania stron w ankiecie
Kopiowanie ankiet
Kopiowanie pytań
Blokowanie możliwości powrotu do poprzedniego pytania
Pytania warunkowe - logika pytań
Pytanie o plik - respondenci mogą dodawać swoje pliki do ankiety
Automatyczne numerowanie pytań
Graficzne pytania
Biblioteka 15 gotowych szablonów skórek ankiety
Dodawanie obrazu tła
Regulacja pozycji, jasności i rozmycia tła
Zmiana kolorów
Zapisywanie szablonów
Własny logotyp/nagłówek w kwestionariuszu
Własna kolorystyka kwestionariusza
Własny tekst na przyciskach nawigacyjnych ankiety dalej, wstecz, wyślij
Zaawansowany system do wysyłki zaproszeń na e-mail
Zaawansowany system do wysyłki zaproszeń na sms
Automatyczna wysyłka zaproszeń, po kontakcie mailowym np.: badanie satysfakcji po kontakcie z działem obsługi klienta
Identyfikacja respondentów za pomocą unikalnych tokenów
Przypisywanie atrybutów respondentom do późniejszej segmentacji
Personalizacja treści zaproszeń zależna od respondenta
Personalizacja wyglądu zaproszeń
Automatyczna wysyłka przypomnień
Import kontaktów/emaili z plików CSV i XLSX
Tworzenie i segmentacja baz adresowych do różnych wysyłek
Statystyki skuteczności każdej z wysyłek w czasie rzeczywistym
Stopniowa codzienna wysyłka do części bazy respondentów.
Stopniowa codzienna wysyłka do części bazy respondentów.
Integracje z systemami CRM i automatyzacja wysyłki
Reguły karencji respondentów
Ankiety do drukowania
Ankiety imienne (identyfikacja respondenta)
Badania cykliczne wraz z automatyczną analiza trendów
Badania stałe wraz z automatyczną analizą trendów
Badania stałe wraz z automatyczną analizą trendów
Tworzenie „dedykowanych” baz danych
Bazy mailowe, telefoniczne i adresowe
Usuwanie respondentów
Zabezpieczanie ankiety hasłem
PESEL – „kod dostępu”
NIP – „kod dostępu”
Łatwa publikacja w serwisach społecznościowych: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn
Link w formie kodu QR
Osadzanie na stronie www w formie popupa, iframe lub banera
Możliwość dołączania własnych parametrów śledzących do linków
Wydruk unikalnych tokenów na potrzeby dystrybucji offline
Blokada przez wielokrotnym wypełnieniem z tego samego komputera (ograniczenie w dostępnie na podstawie adresu IP)
Pomiar czasu wypełniania ankiety
Pomiar czasu odpowiedzi na pytania
Możliwość odłożenia wypełniania ankiety na później
Generowanie kodu potwierdzającego wypełnienie ankiety
Możliwość wyświetlenia wyników respondentom
Możliwość wyświetlenia wyników badania lub części badania wybranym użytkownikom
Powiadomienia na e-mail o każdorazowym wypełnieniu ankiety
Alerty o wypełnieniach zgodnych z ustalonym filtrem
Alerty o wypełnieniach zgodnych z ustalonym filtrem
Wysyłka e-maila do respondenta po wypełnieniu
Tworzenie zespołów badawczych
Wykresy w czasie rzeczywistym (kołowy, słupkowy , kolumnowy, skumulowany itd.)
Drukowanie wykresów
Geolokalizacja
Optymalizacja próby w czasie rzeczywistym
Dashboard z rzeczywistą statystyką badania
Weryfikacja reprezentatywności próby
Losowanie numerów telefonów z baz danych
Moduł RDD (Random Digit Dialing) losowo generujący numery telefonów
Automatyczna próba adresowa (oparta o bazę GUS wszystkich adresów w Polsce)
Powiadomienia o wypełnieniu
Dzienne powiadomienia
Możliwość komentowania ankiety przez respondentów (opcja ukrywania komentarzy i dostępu tylko dla wybranych użytkowników)
Zaawansowana metryczka – automatyka i możliwość definiowania własnych cech respondentów
Natychmiastowe grupowane wyniki
Wgląd w indywidualne odpowiedzi
Prezentacja wyników zbiorczych w ujęciu liczbowym, procentowym i na wykresach
Podgląd każdego z wypełnień z osobna z możliwością edycji
Generowanie gotowych raportów badawczych do PDF lub DOCX
Generowanie prezentacji z wynikami do PPT
Eksport wyników zbiorczych i surowych danych do XLS, CSV, XML, HTML
Eksport wyników do SPSS (syntax i baza danych)
Eksportowania wykresów (w formacie PNG i SVG)
Tworzenie segmentów wyników na podstawie udzielonych odpowiedzi
Filtrowanie wyników wg dat i atrybutów respondentów
Zaawansowane tabele krzyżowe
Eksport niewypełnionych ankiet do PDF
Logowanie za pomocą protokołu szyfrowania SSL
Wypełnianie ankiet za pomocą protokołu szyfrowania SSL
Codzienne backupy danych
Spełnione wymogi RODO