Administracja i samorząd
Umieścisz mieszkańców i klientów w centrum uwagi Badania.pro umożliwi Ci lepsze poznanie i zrozumienie potrzeb mieszkańców i klientów. Dzięki badaniom realizowanym na platformie Badania.pro poznasz ich problemy i oczekiwania, a także ocenisz jakość obsługi przez urzędników. Badania.pro umożliwi Ci realizację cyklicznych i stałych badań – mieszkańcy i klienci będą mogli otrzymywać prośby o wypełnienie ankiet w różnych istotnych sprawach, a Ty uzyskasz automatyczne raporty (wykresy, tabele, zestawienia). Wykorzystane w praktyce wyniki badań sprawią, że poczują się ważni i wysłuchani.

Lepiej zaplanujesz działania Opinie i sugestie mieszkańców to bezcenna wiedza. Dzięki Badania.pro ocenisz zrealizowane działania, w tym inwestycje, i sprawdzisz poparcie dla nowych inicjatyw. Uzyskasz dostęp do wiarygodnej wiedzy o rzeczywistych opiniach, zwiększając umiejętności wczesnego identyfikowania potencjalnych problemów i trudności. Będziesz mieć stały wgląd w wyniki realizowanych badań. Proste i intuicyjne przygotowywanie ankiet oraz wysyłka różnymi kanałami (social media, SMS, e-mail) niezwykle ułatwią gromadzenie takich informacji.

Otrzymasz bezpłatne wiarygodne bazy danych GUS System Badania.pro wyposażony jest w dane statystyczne i demograficzne. Posiada wbudowane bazy GUS wszystkich gmin, powiatów i województw w Polsce w zakresie: płci, grup wieku i wielkości miejscowości. Wystarczy wybrać i zaznaczyć teren prowadzonego badania. Operat składający się z wszystkich adresów w Polsce pozwala na bezpłatne wylosowanie reprezentatywnej próby adresowej dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. System zabezpieczony jest przed wielokrotnym wypełnianiem ankiet, m.in. numerem PESEL mieszkańców.

Otrzymasz wiele za niewiele Badania.pro w prostym modelu cenowym (brak pakietów, wszystkie funkcjonalności w jednej cenie) umożliwi Ci realizację badań „zgodnie ze sztuką” (poprawnie metodologicznie). To maksymalnie zautomatyzowana obsługa, prosta i intuicyjna forma, możliwość konsultacji z ekspertami (Baza Ekspertów złożona z naukowców uczelni wyższych) oraz ponad 100 bezpłatnych gotowych wzorów ankiet o różnej tematyce, w tym opracowanych specjalne dla jednostek samorządu terytorialnego i administracji. Platforma Badania.pro dostosowana jest także do wymogów RODO.